نسخه آزمایشی
کلیه مطالب در دسته بندی:   اخبار آموزشی
اطلاعیه مهم و فوری

اطلاعیه ترم تابستان

اطلاعیه ترم تابستان ⭕️به اطلاع دانشجویان محترم می رساند مرکز برای ترم تابستان فقط درس کارورزی۱رابه تعداد ۲ واحد برای دانشجویان ترم اول(ورودی بهمن۱۴۰۱)ارائه نموده است که این دسته از دانشجویان از سه شنبه ۲۰ تیر لغایت جمعه ۲۳تیر می توانند نسبت به انجام انتخاب واحد و اخذ درس یاد شده اقدام نمایند و مجددا […]

رییس مرکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی اراک بسیجی برتر استان مرکزی شناخته شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ طی نامه ای از سوی مرتضی بیات مسوول سازمان بسیج اساتید استان مرکزی، دکتر وجیه اله پارسا رییس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک به عنوان بسیجی برتر استان شناخته و تقدیر شد. در متن این تقدیرنامه آمده است: استاد بسیجی، جناب آقای دکتر وجیه الله پارسا استادان و […]

کسب رتبه برتر مرکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی اراک در بین مراکز علمی‌کاربردی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ دکتر وجیه اله پارسا رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک با اعلام این خبر، گفت: این مرکز آموزشی با توجه به اعلام نتایج طرح اول پایش مراکز آموزش علمی کاربردی(مهر ماه ۱۴۰۱) در بین مراکز برتر استان قرار گرفت. وی اظهارکرد: مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک […]

اطلاعیه

شروع زمان ثبت درخواست انتقال برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در سامانه آموزشی دانشگاه (هم آوا)

از       نتقال درخواست  ا ثبت امکان دانشگاه، آموزشی تقویم به توجه با .میباشد میسور دانشگاه آموزشی سامانه در ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تاریخبرای رشته تغییر بدون انتقال درخواست ثبت امکان تنها مذکور مهلت در است توضیح به لازمدر انتقال درخواست ثبت به نسبت میتوانند متقاضیان و گردیده مهیا بالاتر و دوم ترم دانشجویان.نمایند اقدام دانشگاه انتقالات […]

بالا