نسخه آزمایشی

آغاز پذیرش دانشجو بدون ازمون جهت ترم بهمن ۱۴۰۱

ثبت نام متقاضیان دوره های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی برای نیمسال دوم سال  ۱۴۰۱ شروع شد. رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک با اعلام این خبر افزود: مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک جزء اولین مراکز علمی کاردی کشور، با فضایی بالغ بر ۵۵۰۰۰ متر مربع و ساختمان آموزشی با ۵۰۰۰ متر مربع […]

آغاز پذیرش دانشجو بدون ازمون جهت ترم بهمن ۱۴۰۱

ثبت نام متقاضیان دوره های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی برای نیمسال دوم سال  ۱۴۰۱ شروع شد. رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک با اعلام این خبر افزود: مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک جزء اولین مراکز علمی کاردی کشور، با فضایی بالغ بر ۵۵۰۰۰ متر مربع و ساختمان آموزشی با ۵۰۰۰ متر مربع […]

آغاز پذیرش دانشجو بدون ازمون جهت ترم بهمن ۱۴۰۱

ثبت نام متقاضیان دوره های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی برای نیمسال دوم سال  ۱۴۰۱ شروع شد. رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک با اعلام این خبر افزود: مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک جزء اولین مراکز علمی کاردی کشور، با فضایی بالغ بر ۵۵۰۰۰ متر مربع و ساختمان آموزشی با ۵۰۰۰ متر مربع […]

نشست “اثرگذاری دانشجو در جامعه از نگاه دانشجوی امروز و گذشته با رویکرد فرهنگ و فضای مجازی”

دکتر سید مجید امامی در نشست “اثرگذاری دانشجو در جامعه از نگاه دانشجوی امروز و گذشته با رویکرد فرهنگ و فضای مجازی” که به همت مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک برگزار شد، اظهار کرد: طرح راه اندازی کانون های گفتگوهای فرهنگی، یکی از طرح هایی است که در حال پیگیری است. وی با بیان […]

نشست “اثرگذاری دانشجو در جامعه از نگاه دانشجوی امروز و گذشته با رویکرد فرهنگ و فضای مجازی”

دکتر سید مجید امامی در نشست “اثرگذاری دانشجو در جامعه از نگاه دانشجوی امروز و گذشته با رویکرد فرهنگ و فضای مجازی” که به همت مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک برگزار شد، اظهار کرد: طرح راه اندازی کانون های گفتگوهای فرهنگی، یکی از طرح هایی است که در حال پیگیری است. وی با بیان […]

سمینار بررسی ارزش ها و نگرش ها در توسعه کسب و کارها

در روز شنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۳ سمینار بررسی ارزش ها ونگرش ها در توسعه کسب وکارها جهت دانشجویان مرکز ، توسط جناب آقای مسعود شهرجردی برگزار شد  در این سمینار توسط  ایشان، موارد ذیل  مورد بحث بررسی قرار گرفت آنچه اقتصاد کشور به آن نیازمند است، کسانی هستند که مفهوم ارزش و شیوه های […]

مراسم رونمایی کتاب

در روز دوشنبه ۱۴ اذرماه ۱۴۰۱ ساعت ۳۰/۱۴ رونمایی از ترجمه کتاب  (Neuroscience for Organizational Communication: A Guide for Communicators and Leaders)              نوشته لورا مک هیل ترجمه آقای مسعود شهرجردی در مرکز با حضور تعدادی از دانشجویان و آقای دکتر شهرجردی انجام پذیرفت.

سخنرانی علمی حقوق اجتماعی

در روز دوشنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ سخنران علمی  حقوق اجتماعی برای دانشجویان مرکز ، توسط جناب آقای سعید اسمعیلی برگزار گردید در این سخنرانی  دانشجویان از موارد ذیل اگاهی یافتند.  افراد بشر از لحاظ حقوق اجتماعی غیر خانوادگی ،یعنی از لحاظ حقوقی که دراجتماع بزرگ، خارج از محیط خانواده نسبت به یکدیگر پیدا […]

سخنرانی علمی علوم اعصاب رفتاری در کارآفرینی

در روز دوشنبه ۱۴ اذرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۳  سخنرانی  علمی علوم اعصاب رفتاری در کارآفرینی توسط جناب آقای شهر جردی برگزار گردید در این سخنرانی تاثیر رفتار مغز در کارآفرینی خلاءها و چالشهای موجود در تحقیقات کارآفرینانه در خصوص تبیین رفتار کارآفرینی، به ویژه در ارتباط با تحلیل فرآیندهای شناختی تصمیمگیری و کشف و ارزیابی […]

نشست “اثرگذاری دانشجو در جامعه از نگاه دانشجوی امروز و گذشته با رویکرد فرهنگ و فضای مجازی”

دکتر سید مجید امامی در نشست “اثرگذاری دانشجو در جامعه از نگاه دانشجوی امروز و گذشته با رویکرد فرهنگ و فضای مجازی” که به همت مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک برگزار شد، اظهار کرد: طرح راه اندازی کانون های گفتگوهای فرهنگی، یکی از طرح هایی است که در حال پیگیری است. وی با بیان […]

بازدید علمی دانشجویان از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی

در روز یکشنبه ۱۳ اذرماه  ۱۴۰۱ ساعت ۱۱ صبح بازدیدی توسط دانشجویان رشته گرافیک ،روابط عمومی ،کارشناسی مدیریت فرهنگی  مرکز  از اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی انجام پذیرفت که این بازدید  مورد استقبال دانشجویان بخصوص گرافیک قرار گرفت و دانشجویان  از  اهداف و وظایفی که در آن سازمان  انجام می شد آگاه شدند […]

بازدید علمی دانشجویان مرکز از سازمان بسیج حقوق دانان استان مرکزی

در روز یکشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۱ بازدیدی توسط دانشجویان مرکز از سازمان بسیج حقوق دانان استان مرکزی انجام  توسط دانشجویان رشته حقوق  انجام شد که در این بازدید دانشجویان با چگونگی ساز وکار آن سازمان آشنا شدند، بسیج حقوق‌دانان، ثمره انقلاب است، در خصوص وظایف سازمان بسیج حقوق‌دانان، می توان گفت مطالبه‌گری و احقاق حقوق […]

مراسم رونمایی کتاب

در روز دوشنبه ۱۴ اذرماه ۱۴۰۱ ساعت ۳۰/۱۴ رونمایی از ترجمه کتاب  (Neuroscience for Organizational Communication: A Guide for Communicators and Leaders)              نوشته لورا مک هیل ترجمه آقای مسعود شهرجردی در مرکز با حضور تعدادی از دانشجویان و آقای دکتر شهرجردی انجام پذیرفت.

سخنرانی علمی حقوق اجتماعی

در روز دوشنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ سخنران علمی  حقوق اجتماعی برای دانشجویان مرکز ، توسط جناب آقای سعید اسمعیلی برگزار گردید در این سخنرانی  دانشجویان از موارد ذیل اگاهی یافتند.  افراد بشر از لحاظ حقوق اجتماعی غیر خانوادگی ،یعنی از لحاظ حقوقی که دراجتماع بزرگ، خارج از محیط خانواده نسبت به یکدیگر پیدا […]

بالا