نسخه آزمایشی
۲۲۳ بازدید

کانون های فرهنگی مرکز شامل :

کانون قرآن و عترت

کانون نشاط و سلامت

کانون ورزشی

کانون برنامه ریزی امور فرهنگی، هنری

کانون مطالعات فرهنگی

کانون گردشگری و بوم گردی

کانون خیریه

کانون فرهنگی(عکس، فیلم، موسیقی، تاتر)

احکام دبیران کانون های فرهنگی مرکز

بالا