نسخه آزمایشی
۱۲۸ بازدید

در ۲۱آبان ماه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی کافه کتاب در کتابخانه مرکز برگزار گردید.
جهت ترویج کتاب و کتابخوانی به تعدادی از دانشجویان کتاب اهدا شد.

بالا