نسخه آزمایشی
۶۰ بازدید

درروز یکشنبه ۲۹/۰۸/۱۴۰۱ ساعت ۱۵کلاس کارگاه انتظارات کارفرما ،توانمندیهای دانشجو  توسط جناب آقای دکتر غلامرضا فتاحی بیات  برگزار گردید  در این کارگاه برای مهیا ساختن دانشجویان برای ورود به بازار کار دوره‌های آموزشی آمادگی ورود به بازار کار مورد بررسی قرار گرفت  تا دانشجویان مهارت های تکمیلی وتخصصی  را هم به دست بیاورند  چون کارفرمای امروز صنعت یا هر اداره ای نیاز به فردی،با تخصص دارد ومدرک تنها کافی نمی باشد .

بالا