نسخه آزمایشی
۷۲ بازدید

مجموعه رویدادهای هفته کارآفرینی در سال ۱۴۰۱ با همکاری مرکز نواوری کسب و کارهای اینترنتی،دفتر کارآفرینی و دفتر فرهنگی مرکر آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار می کند:

کارگاه آموزشی آشنایی با مشاغل رشته های الکترونیکی

مدرس: جناب اقای دکتر وجیه اله پارسا

ویژه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی فنی

تاریخ و زمان: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۱۶-۱۴

مکان: مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک

بالا