نسخه آزمایشی
۲۰۹ بازدید

کارگاه آموزشی معرفی شاخص های کلیدی مالی برای کسب و کارهای نوپا به همت دفتر کارافرینی و ارتباط با جامعه با مشارکت مرکزنوآوری کسب و کارهای اینترنتی و دفتر فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک در تاریخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار گردید.

بر اساس این گزارش  در این کارگاه آموزشی سرکار خانم عشق مدیر مرکز مشاوره کسب و کار و خدمات کارآفرینی کارنمایان کارآفرین بیان کرد: یک کسب و کار نوپا ، برای موفقیت به چیزی بیشتر از یک ایده فوق العاده نیاز دارد.فاکتورهایی نظیر زمان، نظم، انگیزه، ازخودگذشتگی و مهمتر از همه، بودجه مناسب، از مواردی است که باید به آنها دقیق و صحیح اندیشید.

وی هم چنین در مورد مراحل تامین مالی در استارت آپ ها و ستون های اصلی برای کسب و کارهای نوپا مطالبی را بیان نمودند.

بالا