نسخه آزمایشی
۷۸۶ بازدید

پذیرش دانشجو جهت ترم بهمن۱۴۰۱:

ثبت نام کاردانی ۷ تا ۱۷ دیماه

ثبت نام کارشناسی ۴ تا ۱۴ دیماه

ثبت نام در سایت سازمان سنجش:

www.sanjesh.org

 

 

بالا