نسخه آزمایشی
۵۸۶ بازدید

مرکز آموزشی علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک دارای ۳ گروه آموزشی میباشد:

۱-گروه صنعت

۲- گروه مدیریت و خدمات اجتماعی

۳-گروه فرهنگ و هنر

بالا