نسخه آزمایشی
۷۱۰ بازدید
نام مدرس رشته تحصیلی مدرس
 مینا احمدی گرافیک
ابوالقاسم فراهانی حقوق قضایی
احمد جودکی  الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی
اسمعیل میرزاخانی علوم سیاسی و روابط بین الملل
افسانه زمان احمدی حقوق
افسانه شفیعی مهندسی کام‍‍پیوتر
اکبر حسینی حقوق بین اللمل
الهام رضایی هزاوه ریاضی کاربردی
انسیه صالحی مرزیجرانی علوم اجتماعی
پرنیا پژوهش فر هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
پرویز جدید الاسلام مدیریت بازرگانی
پگاه رئوفی آموزش زبان انگلیسی
پگاه مهرطلب روانشناسی
جهانبخش کریمی حسابداری
حبیب اله صابری نسب الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن وحدیث
حجت اله درودگر حقوق
حسین بابایی نیا الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن وحدیث
حمزه پاک بین حقوق
حمید صلاحی حقوق
حمیدرضا شاهی مدیریت بازرگانی
داود کتابفروش کاشانی نژاد مدیریت بازرگانی
رضا علیخانی حقوق
زهرا سعادت خواه آموزش زبان انگلیسی
زهرا علی آبادی فراهانی علوم تربیتی (۱)
زهره نعمتی پریدری زبان و ادبیات فارسی
ساینا رئوفی علوم اجتماعی
سحر قهرمانی مطلق مدیریت صنعتی
سرور جهانی مهندسی کامپیوتر
سعید اسمعیلی حقوق
سوسن نظامی الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن وحدیث
سهیلا امیدی حقوق
سید فرشاد میرداودی مدیریت دولتی
سید محمد تقی صادقی مکی مدیریت بازرگانی
سید وحید میرنظامی مدنی حقوق
سیدعطا مسعودی مدیریت صنعتی
سیده سهیلا حسینی زیست شناسی
عاطفه خاقانی زاده علوم اجتماعی
عبداله رحیمی تاریخ
علی حقدادی علوم اجتماعی
علی فرجی حقوق
علی محمدبیگی فراهانی مدیریت
علیرضا پویان فر مدیریت صنعتی
علیرضا گلستانی عراقی هنرهای نمایشی و سینما
غلامرضا عبدی مدیریت بازرگانی
فاطمه رضائی حقوق
فاطمه عراقیه فراهانی پژوهش علوم اجتماعی
فاطمه غنی پور خندابی علوم اجتماعی
فاطمه میقانی ریاضی محض
فرح محمودی روانشناسی
فرزانه ابوترابی مهندسی کامپیوتر
فرشید قضاتی مصلح آبادی علوم تربیتی (۱)
کاظم علی افتخاری مهندسی کام‍‍پیوتر
کیارش آقاخانی مهندسی کام‍‍پیوتر
مجتبی شاهوار الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق
مجید اکبری علوم تربیتی (۱)
مجید جمالو علوم اجتماعی
مجید حقدین علوم ارتباطات اجتماعی
مجید سعادت زاده پژوهش علوم اجتماعی
مجید لطفعلی نیا حقوق
محسن آبائی علوم سیاسی و روابط بین الملل
محسن سعیدی علوم سیاسی و روابط بین الملل
محمد جواد غلامیان مدیریت دولتی
محمد رادپور حقوق
محمد صالح کاظمی حقوق
محمد طالبی علوم اجتماعی
محمد همتی مدیریت آموزشی
محمدرضا جیریائی شراهی حقوق
محمدعلی آرمان حقوق جزا و جرم شناسی
محمود شاملوئی حقوق
محمود لشنی ریاضی کاربردی
مریم بهادری حقوق
مریم هاشمی مهندسی کام‍‍پیوتر
مسعود شهرجردی مدیریت کسب و کار
معصومه عیسی وند زبان و ادبیات فارسی
معصومه گیوه چیان سدهی حقوق
منیرالسادات میرجمالی مهر آبادی اقتصاد
مونا روشنفر علوم تربیتی (۱)
مهران حمریانی مهندسی کامپیوتر
مهسا ایوبی مقدم مدیریت بازرگانی
مهسا مشت کوب مهندسی معماری
میلاد میثمی مدیریت فناوری اطلاعات
مینا خالقی تربیت بدنی و علوم ورزشی
مینا صفایی نیک زبان و ادبیات انگلیسی
ناصر علیمردان علوم اجتماعی
ندا احدی مدیریت بازرگانی
وجیه اله پارسا مهندسی برق
بالا