نسخه آزمایشی
۶۶۴ بازدید
ردیف نام رشته مقطع
۱ اینترنت و شبکه های گسترده کاردانی فنی فناوری اطلاعات
۲ شهرسازی کاردانی فنی
۳ امور فرهنگی کاردانی حرفه ای
۴ روابط عمومی کاردانی حرفه ای
۵ تربیت مربی پیش دبستان کاردانی حرفه ای
۶ مدیریت کسب و کار کاردانی حرفه ای
۷ طراحی گرافیک کاردانی حرفه ای
۸ طراحی دوخت و تکنولوژی لباس کاردانی حرفه ای
۹ امور بانکی کاردانی حرفه ای
۱۰ مدیریت-امور اداری کاردانی حرفه ای
۱۱ مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی
۱۲ مهندسی فناوری معماری- طراحی و نوسازی بافت های فرسوده کارشناسی
۱۳ مدیریت کسب و کار کارشناسی حرفه ای
۱۴ تربیت مربی پیش دبستان کارشناسی حرفه ای
۱۵ روابط عمومی-الکترونیک کارشناسی حرفه ای
۱۶ مدیریت امور فرهنگی کارشناسی حرفه ای
۱۷ طراحی گرافیک-رسانه های چاپی کارشناسی حرفه ای
۱۸ حقوق ثبت اسناد و املاک کارشناسی حرفه ای

 

سرفصل

بالا