نسخه آزمایشی
۲۰ بازدید
ردیف نام رشته مقطع
۱ اینترنت و شبکه های گسترده کاردانی فنی
۲ مدیریت امور اداری کاردانی حرفه ای
۳ حقوق ثبتی کاردانی حرفه ای
۴ تربیت مربی پیش دبستان کاردانی حرفه ای
۵ امور بانکی کاردانی حرفه ای
۶ مدیریت کسب و کار کاردانی حرفه ای
۷ امور بیمه کاردانی حرفه ای
۸ امور فرهنگی کاردانی حرفه ای
۹ روابط عمومی کاردانی حرفه ای
۱۰ طراحی گرافیک کاردانی حرفه ای
۱۱ مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری
۱۲ مهندسی معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده مهندسی فناوری
۱۳ مدیریت کسب و کار کارشناسی حرفه ای
۱۴ حسابداری بانکی کارشناسی حرفه ای
۱۵ تربیت مربی پیش دبستان کارشناسی حرفه ای
۱۶ حقوق ثبت اسناد و املاک کارشناسی حرفه ای
۱۷ مدیریت بیمه-بیمه اشخاص کارشناسی حرفه ای
۱۸ مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی کارشناسی حرفه ای
۱۹ روابط عمومی-الکترونیک کارشناسی حرفه ای
۲۰ طراحی گرافیک-رسانه های چاپی کارشناسی حرفه ای

 

بالا