نسخه آزمایشی
۲۵۵ بازدید

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک در راستای معرفی دفاتر کارآفرینی برتر مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه، دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک بعنوان دفتر کارآفرینی برتر شناخته شد.

در ادامه این گزارش پارسا رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ضمن عرض تقدیر و تشکر از همت و تلاش همکاران دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی افزود: تلاش و همت این عزیزان که در راستای شناخت توانمندی ها ، ابتکارات و دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانشجویان بود گامی عظیم در راه ترغیب و تشویق دیگر دانشجویان محسوب می شود تا آنان نیز استعدادها و توانایی های خود را شناخته و در راه پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی جامعه آن را شکوفا سازند.

وی با بیان اینکه دفاتر کارآفرینی در دانشگاه ها یک هدف بزرگ را دنبال می کند خاطرنشان کرد:
بررسی چگونگی پرداختن بیشتر به مبحث کارآفرینی و اشغال دانش بنیان و استفاده از فن آوری های نوین در عرصه کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان گامی است که دفاتر کارآفرینی مستقر در دانشگاه ها باید به آن بپردازند.

وی در پایان با اشاره به اینکه امروز گرچه دفتر کارآفرینی مرکز آموزش جهاددانشگاهی علمی کاربردی اراک بعنوان دفتر کارآفرینی برتر شناخته شده است ، گفت: نباید به این موضوع اکتفا نمود، بلکه باید در آینده نقاط ضعف و قوت این دفتر در دستور کار قرار بگیرد و با برنامه ریزی و هدفمند نمودن زیرساختهای آن راهی برای گسترش ابلاغ استراتژی ها و اولویت های مهم این دفتر در سال آتی باز نمود و همچنین باید شرح وظایف جدیدی را برای این مرکز تعریف کرد.

بالا