نسخه آزمایشی
۲۲۵ بازدید

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک با همکاری کانون قرآن و عترت و بسیج دانشجویی شهید حقی برگزار میکند.

وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره)

بالا