نسخه آزمایشی
۲۸۴ بازدید

 

نام و نام خانوادگی مشاور آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی گرایش تحصیلی شماره پروانه نظام روانشناسی میزان ساعت حضور در هفته زمان حضور (روز و ساعت حضور هفته ) تلفن همراه وجود کانون همیاران سلامت تعداد اعضا کانون همیاران سلامت
مهتاب آسترکی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی روانشناسی بالینی ۲۲۳۶۵ ۱۲ شنبه -دوشنبه-چهارشنبه ۱۸-۱۴ ۹٫۱۹E+09 بله ۸
بالا