نسخه آزمایشی
۲۸۲ بازدید

این مرکز با نگاه به ظرفیت های آموزش عالی استان و وجود مدرسان با تجربه در دانشگاه های استان و همچنین براساس ماموریت مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک در زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به پتانسیل ها، مزیت ها و منابع موجود سعی می کند به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره وری اقتصادی کمک کند.

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک درصدد است با حمایت از ایده های نو و خلاق، حمایت از فرایندهای نو در ارائه خدمات ارزش افزوده، کمک به ایجاد و حمایت از ایده های خلاقانه دانشجویان، ایجاد فضای مناسب جهت تولید، عرضه و تقاضای فناوری، ایجاد فضای حمایتی جهت تجاری سازی نوآوری ها، ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان، اساتید و کارآفرینان و ایجاد واحدها و هسته های نوآور به خودباوری و روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان کمک کرده و بتواند تعاملی بین اقتصاد بومی منطقه و کسب و کارهای مرتبط با فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برقرار کند.

درهمین راستا مرکز نوآوری کسب و کارهای اینترنتی در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک راه اندازی گردیده است.

مجوز مرکز نوآوری مرکز

بالا