نسخه آزمایشی
۴۱ بازدید

سه دقیقه کتاب معرفی کن؛ جایزه بگیر

سومین دوره مسابقات ملی کتــاب ســـه دقیــقـــه ای

موضوع: عمومی و آزاد

موضوع تخصصی:مسائل سیاسی ایران معاصر

مهلت ثبت نام: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

زمان برگزاری: ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۳ عصر

نحوه ثبت نام: ارسال مشخصات به آیدی: ادمین

@jahadarak

لینک کانال:

https://eitaa.com/isojd_markazi

بالا