نسخه آزمایشی
۶۷ بازدید

در روز شنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۳ سمینار بررسی ارزش ها ونگرش ها در توسعه کسب وکارها جهت دانشجویان مرکز ، توسط جناب آقای مسعود شهرجردی برگزار شد  در این سمینار توسط  ایشان، موارد ذیل  مورد بحث بررسی قرار گرفت آنچه اقتصاد کشور به آن نیازمند است، کسانی هستند که مفهوم ارزش و شیوه های خلق ارزش را بفهمند و بدانند و بکوشند آن را در محیط خود به کار بگیرند.

، معمولاً‌ ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کار 

 به عنوان بخش کوچکی از درس بازاریابی و همینطور سرفصلی از درس برندسازی مورد بحث قرار می‌گیرند.

آنچه که یک کسب و کار اقتصادی را سودده یا حتی یک سازمان غیرانتفاعی را ماندگار می‌کند، ارزش آفرینی است.

ارزش آفرینی به معنای افزودن چیزی به جهان که قبل از ما وجود نداشته است و موجب تسهیل زندگی و کسب و کار برای دیگران می‌شود.

اگر این فرض متمم را بپذیریم، می‌توان گفت که همه‌ی فعالان آموزش‌های مدیریتی، باید این مسئولیت را بپذیرند که به ما بیاموزند چگونه می‌توانیم ارزش‌هایی ایجاد کنیم که مفید، اثربخش، ماندگار و اقتصادی و سودده باشند.

تقریباً تمام مفاهیمی که در سلسله بحث‌های ارزش آفرینی مطرح شده‌اند، به نوعی به این حوزه توجه دارند.

بالا