نسخه آزمایشی
۱۲۶ بازدید

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان مرکزی برگزار می نماید:

◀️ سلسله نشست های کلاس آبی

با موضوع:
◀️ خود مراقبتی و انضباط فردی

مدرس:سرکار خانم پورمحمدی
💎ارشد مشاوره خانواده
💎کارشناس برنامه های مشاوره صدا و سیما

زمان:چهارشنبه ۸ دی ماه ساعت ۱۳

لینک ورود:
https://www.roytab.ir/w/d/61

عنوان جلسه: کلاس آبی

بالا