نسخه آزمایشی
۴۶ بازدید

برگزاری نشست «جایگاه تعاونی‌ها در قانون ساماندهی مشاغل خانگی: چشم‌انداز و چالش‌ها»

هفدهمین جلسه از سلسله‌نشست‌های دوشنبه‌های مشاغل خانگی، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۱ تا ۱۲ و با سخنرانی خاطره استادرضایی، رییس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران و هیئت رئیسه تهران و دارای مسئولیت در اتاق تهران معاونت تعاون و امور اتحادیه‌ها، با عنوان «جایگاه تعاونی‌ها در قانون ساماندهی مشاغل خانگی: چشم‌انداز و چالش‌ها» برگزار می شود.

بالا