نسخه آزمایشی
۱۶۱ بازدید

دفتر فرهنگی دانشجویی مرکز با همکاری انجمن علمی دانشجویی سلسله نشست های جهاد تبیین ،نشست چهارم با موضوع تحلیل مسائل روز را در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ساعت ۱۴ برگزار می نماید.

 

بالا