نسخه آزمایشی
۹۶ بازدید

مجموعه رویدادهای هفته کارآفرینی در سال ۱۴۰۱ با همکاری مرکز نواوری کسب و کارهای اینترنتی،دفتر کارآفرینی و دفتر فرهنگی مرکر آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار می کند:

رویداد صندلی تجربه

سخنران: سرکار خانم ویدا صباحی

موسس و مدیر عامل شرکت تعاونی آموزشی ستایش حق اردبیل

ویژه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی رشته تربیت مربی پیش دبستانی

تاریخ و زمان: شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ساعت ۱۴٫۳۰-۱۳

مکان: مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک

بالا