نسخه آزمایشی
۱۱۱ بازدید

رویداد دیدار با موضوع معرفی حمایت ها و ظرفیت های حوزه پژوهش و فناوری توسط مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ از مجموعه رویدادهای مرکز نوآوری کسب و کارهای اینترنتی جهاد دانشگاهی اراک، رویداد دیدار با موضوع “معرفی حمایت ها و ظرفیت های حوزه پژوهش و فناوری” با مشارکت دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و دفتر فرهنگی در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک برگزار شد.

این رویداد با حضور احمد محمدی رییس اداره پژوهش و فناوری دانشگاه جامع استان مرکزی در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار و در پایان به سوالات حاضران پاسخ داده شد.

شایان ذکر است؛ مرکز نوآوری کسب و کارهای اینترنتی جهاددانشگاهی اراک با هدف توسعه روحیه کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار با حمایت از ایده های نو و خلاق، مشغول فعالیت است

بالا