نسخه آزمایشی
۱۴۲ بازدید

به همت دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک در روز سه شنبه ۷ دیماه ۱۴۰۰ برنامه بازدید داتشجویان رشته It این مرکز از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی و آشنایی با فعالیت های این اداره ویژه درس کاربینی برگزار گردید.

بالا