نسخه آزمایشی
۵۷ بازدید

جشن نو دانشجویان ویژه دانشجویان جدیدالورود جهت آشنایی بیشتر و بهتر با مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک با حضور دانشجویان و مسئولین مرکز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱ صبح در مرکز برگزار گردید.

بالا