نسخه آزمایشی
۲۶۳ بازدید

دانشجویان میتوانند جهت شرکت در جشنواره درون دانشگاهی “حرکت” آثار خود را حول محورهای انجمن علمی برگزیده،فعالیت‌های علمی خلاقانه ، رویداد علمی،فضای مجازی،نشریه علمی ، بخش ویژه،کارآفرینی،پژوهش،اختراع و چاپ کتاب در هر مقطعی از سال به  امور دانشجویی_فرهنگی ( آقای آدینه) ارائه نمایند.

 

بالا