نسخه آزمایشی
۵۹ بازدید

با توجه به مشکلات بوجود آمده در منوی ثبت درخواست میهمان در سامانه آموزشی دانشگاه و عدم توفیق تعدادی از دانشجویان برای ثبت درخواست ، به منظور مساعدت با دانشجویان جامانده ، تقویم مورد نظر مطابق جدول پیوست مجددا فعال می شود.

تمدید مجدد مهلت درخواست میهمان ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۲۱/۱۲/۱۴۰۱

 

انتخاب واحد میهمان توسط دانشجویان ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۲۲/۱۲/۱۴۰۱

 

انتخاب واحد میهمان توسط مرکز مقصد ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۲۳/۱۲/۱۴۰۱

 

بالا