نسخه آزمایشی
۶۷ بازدید

ثبت نام و پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی  ناپیوسته جهت ترم مهر  ۱۴۰۱ مجددا از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ از طریق سایت سازمان سنجش کشور انجام می گردد.

بالا