نسخه آزمایشی
۱۰۴ بازدید
۱۶۰ دانشجوی جدیدالورود در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک مشغول تحصیل هستند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ دکتر وجیه اله پارسا رییس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک در این باره، گفت: با شروع ترم تحصیلی برای ورودی های جدید این مرکز، ۱۶۰ دانشجو در دو مقطع کاردانی و کارشناسی مشغول تحصیل می باشند.

وی تصریح کرد: برنامه کلاسی دروس دانشجویان جدید به گونه ای برنامه ریزی شده است که تاریخ امتحانات برای دانشجویان ورودی جدید و قدیم طبق تقویم نیمسال ۱۴۰۰۱ بصورت همزمان خواهد بود.

رییس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک اضافه کرد: کلاس های حضوری این مرکز آموزشی همزمان با سایر مراکز علمی کاربردی استان از پانزدهم آبان ماه سال جاری آغاز شد.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک از مراکز نمونه در بین مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور و جزو اولین مراکز علمی کاربردی است که در سال ۱۳۷۷ شروع به فعالیت کرده است.

بالا