نسخه آزمایشی
۲۵۸ بازدید

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک به همت دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه این مرکز اقدام به برگزاری نمایشگاه با عنوان کسب و کارهای کارآفرینی از ۱۸ لغایت ۲۰ آذر ماه ۹۸ نمود.

این نمایشگاه که دستاوردی از فعالیت های دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی است با ۹ غرفه در بخش های مختلف در روزهای فوق برای عموم دانشجویان ، مسئولین و اساتید دایر می باشد.
هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی دانشجویان با کسب و کار و کارآفرینی و تشویق و ترغیب آنان در این زمینه بود.

 

بالا