نسخه آزمایشی
۲۶۰ بازدید

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک به همت امور دانشجویی – فرهنگی مرکز ؛ روز سه شنبه ۱۹ آذر ۹۸ ، با هدف راهکارهای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اقدام به برگزاری سمیناری با همین موضوع نمود.

در این سمینار که با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید و مسئولین مرکز برگزار شد ، اسماعیلی رئیس شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان مرکزی بعنوان سخنران این برنامه مواردی در خصوص قاچاق کالا و ارز عنوان نمود.
وی خسارت های اقتصادی و فرهنگی کشور را قاچاق عنوان نمود و افزود: قاچاق ملت را از درآمدهای مشروع و و قانونی چشمگیری محروم ساخته است.
اسماعیلی بااشاره به حمایت از اقتصاد کشور بیان نمود: شناسایی ماهیت مجرمانه پدیده قاچاق، تحلیل بسترها و تبیین راهکارهای پیشگیری این عمل مجمرمانه همواره مورد توجه بوده است.
وی در ادامه عامل اصلی قاچاق را خورده فرهنگ ها ، محرومیت برخی استان ها ، منطقه جغرافیایی، تعامل بین فردی و سودآوری بالا و بدون مالیات، بیان نمود و افزود: پایگاه های اجتماعی و عملکرد نهادها در این رابطه ضعیف است و دولت نظارت کافی به این موضوع را ندارد.
اسماعیلی در پایان به مسئله جرم و انواع آن پرداخت و عنوان نمود: مسائل کیفری تقنینی که قانون گذار بوجود آورده سه عامل (جرم انگاری سخت گیرانه ، مجازات انگاری سخت گیرانه و تعارض در وصف از حیث مرجع رسیدگی) می باشد و یکی از اشکالات ماده های قانونی یکسان شمردن جرم های کوچک و بزرگ در این زمینه می باشد.

 

بالا