نسخه آزمایشی
۳۵۳ بازدید

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک در ادامه جلسات شورای تعامل ، امور دانشجویی فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی اراک روز یکشنبه ۸ دیماه ۹۸ به منظور بررسی مشکلات و نقطه نظرات دانشجویان اقدام به برگزاری جلسه ای با حضور دبیران کانون ها و انجمن های علمی، و همچنین بسیج دانشجویی مرکز نمود.

در این جلسه پارسا رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک ضمن عرض خیر مقدم به اعضاء کانون ها و انجمن ها نسبت به بهترشدن عملکرد کانون ها افزود: این کانون ها و انجمن ها باید در راستای ارتقاء سطح فرهنگی ، علمی و اجتماعی دانشجویان به فعالیت بپردازد و زمینه های مناسبی برای تشویق و ترغیب آنان به فعالیت در این عرصه را فراهم نماید.

وی در ادامه در خصوص برگزاری مراسم و برنامه های این کانون ها و انجمن ها اشاره نمود و گفت: مراسم و برنامه هایی که طرح اولیه آنها توسط این کانون ها و انجمن ها ارائه می گردد باید محتوایی و از اهمیت اجتماعی و فرهنگی که به نوعی با ساختار فکری دانشجویان تطابق دارد برخوردار باشد، چرا که این برنامه ها اگر به شکل سازمان یافته و هدفمند انجام پذیرد می تواند الگوی رفتاری و منش های فکری مناسبی برای دانشجویان به همراه داشته باشد.

در پایان دبیران کانون ها و انجمن ها به ارائه نقطه نظراتی در خصوص مسائل دانشگاه و راهکارهایی جهت بهتر شدن فضاهای فکری ، فرهنگی و آموزشی و همچنین برگزاری بهتر برنامه ها و مراسم ، ارائه نمودند.

بالا