نسخه آزمایشی
۱۵۳ بازدید

از مجموعه رویدادهای مرکز نوآوری کسب و کارهای اینترنتی جهاد دانشگاهی اراک، رویداد صندلی تجربه با مشارکت دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و دفتر فرهنگی در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ از مجموعه رویدادهای مرکز نوآوری کسب و کارهای اینترنتی جهاد دانشگاهی اراک، رویداد صندلی تجربه با حضور دانشجویان توسط مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار شد.

این رویداد با حضور مهندس علیرضا حامدی فرد، کارآفرین صنعتی و فارغ التحصیل مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک و جمعی از علاقه مندان با ارایه مطالبی در خصوص موفقیت ها و شکست های کارآفرینان در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک برگزار و در پایان به سوالات حاضران پاسخ داده شد.

بالا