نسخه آزمایشی
۷۱ بازدید

در روز یکشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۱ بازدیدی توسط دانشجویان مرکز از سازمان بسیج حقوق دانان استان مرکزی انجام  توسط دانشجویان رشته حقوق  انجام شد که در این بازدید دانشجویان با چگونگی ساز وکار آن سازمان آشنا شدند، بسیج حقوق‌دانان، ثمره انقلاب است، در خصوص وظایف سازمان بسیج حقوق‌دانان، می توان گفت مطالبه‌گری و احقاق حقوق عامه و آسیب‌شناسی قوانین، از وظایف اصلی بسیج حقوق‌دانان است مثلاً مصادیق حقوق عامه، نحوه صیانت از آن، نحوه برخورد با متجاوزان چگونه باشد. .

بالا