نسخه آزمایشی
۶۸ بازدید

درروز چهارشنبه مورخ ۰۲/۰۹/۱۴۰۱  ساعت ۱۴برنامه بازدیدی از موزه چهار فصل اراک  جهت دانشجویان رشته کاردانی حرفه ای گرافیک ورشته کاردانی حرفه ای روابط عمومی برگزار شد در این بازدید دانشجویان با تاریخ وفرهنگ اصیل نیاکان خود آشنا شدند

 بخش‌های اصلی موزه

بخش باستان‌شناسی

بالا