نسخه آزمایشی
۲۲۳ بازدید

درروز سه شنبه یکم آذرماه  ساعت ۱۰/۳۰بازدیدی توسط دانشجویان کاردان حرفه ای پیش دبستانی  از مهد کودک (مهد قران یاسین) به آدرس میدان شریعتی میدان پرواز خیابان شهید حقانی  برگزار شد در این باز دید دانشجویان با  تقویت رشد حسی و حرکتی کودک(تحرک و فعالیت و تقویت حواس پنج گانه) اهم فعالیت های انجام گرفته در مهدکودک در سال تحصیلی ۱۴۰۲/۱۴۰۱(گروه سنی ۵-۲ سال) آشنا شدند)

  •  تقویت رشد اجتماعی کودک(بازی ها و کارگاه های مشارکتی و گروهی)
  • تقویت رشد عاطفی کودک(تقویت حس زیبا شناسی کودک و آشنایی با مظاهر زیبای طبیعت و شادابی روان کودک)
  • تقویت رشد شناختی کودک(تقویت توانمندی های ذهنی و عقلانی در قالب مفاهیم ریاضی و علوم)
بالا