نسخه آزمایشی
۶۹ بازدید

درروز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ساعت۱۱   بازدیدی  جهت درس کاربینی مربوط به رشته های کاردانی وکارشناسی  حرفه ای روابط عمومی از گمرک استان مرکزی صورت پذیرفت گمرک بخشی از یکی از سه عملکرد اساسی دولت است، یعنی: اداره، حفظ قانون، نظم و عدالت و جمع‌آوری درآمد که دانشجویان مرکز با چگونگی ترخیص کالا ، کالاهای قاچاق ، بروکراسی اداری و هر انچه در گمرک استان اتفاف می افتد اشنا شدند

بالا