نسخه آزمایشی
۶۰۱ بازدید

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک در روز دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸ دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فناوری اطلاعات و کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک از اداره پست استان مرکزی ، بازدید بعمل آوردند.

این بازدید نیز که در راستای دیگر بازدیدهای علمی دانشجویان انجام شد به منظور ارتقاء سطح علمی دانشجویان و آشنایی با فعالیت های ادارات و شرکت های استان مرکزی از جمله اداره پست ، صورت پذیرفت.
در ادامه این برنامه دانشجویان این مرکز از قسمت فناوری واحد کامپیوتر اداره پست بازدید نموده و با تجهیزاتی از جمله (روتر، سوییچ و تجهیزات شبکه ای) این اداره آشنا شدند.
در پایان نیز دانشجویان رشته فناوری اطلاعات مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک از اتاق سرور اداره پست بازدید نمودند.

بالا