نسخه آزمایشی
۳۴۲ بازدید

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک به منظور ارتقاء سطح علمی دانشجویان روز سه شنبه ۱۲ آذر ۹۸ اقدام به برگزاری برنامه بازدید از بازار تاریخی شهر اراک برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی رشته معماری و شهرسازی نمود.

این بازدید که از بافت های تاریخی و فرسوده بازار انجام پذیرفت، با حضور مشتکوب از اساتید مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک همراه بود که ایشان در خصوص نحوه ساخت و همچنین معماری بازار تاریخی شهر اراک و اهمیت و نقش تأثیرگذار آن بر اقتصاد شهری توضیحاتی ارائه نمودند.

 

بالا