نسخه آزمایشی
۱۰۴ بازدید

شروع زمان درخواست انتقال برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در سامانه آموزشی هم آوا

امکان ثبت درخواست انتقال از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ در سامانه آموزشی دانشگاه میسور می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۰۸۶۳۴۱۷۲۴۰۰ داخلی ۱۲۵ واحد اموزش دانشگاه تماس حاصل نمایید.

بالا