نسخه آزمایشی
۲۷۸ بازدید

اطلاعیه ترم تابستان

⭕️به اطلاع دانشجویان محترم می رساند مرکز برای ترم تابستان فقط درس کارورزی۱رابه تعداد ۲ واحد برای دانشجویان ترم اول(ورودی بهمن۱۴۰۱)ارائه نموده است که این دسته از دانشجویان از سه شنبه ۲۰ تیر لغایت جمعه ۲۳تیر می توانند نسبت به انجام انتخاب واحد و اخذ درس یاد شده اقدام نمایند و مجددا در بازه زمانی درخواست مهمان از تاریخ ۲۵تیر لغایت ۲۸ تیر نسبت به اخذ دروس دیگر(دروس عمومی و مهارت مشترک) به صورت مهمان اقدام نمایند. _حداکثر واحد قابل اخذ در تابستان ۶واحد می باشد. دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۰ و ماقبل:مرکز برای این دسته از دانشجویان درسی ارائه نشده است و چنانچه تمایل به اخذ دروس در تابستان را دارند می بایست در بازه زمانی درخواست مهمان نسبت به ثبت درخواست مهمانی و انجام انتخاب واحد مهمان طبق قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه و بر اساس بازه زمانی ذکر شده اقدام نمایند.

⭕️نکته اخذ دو درس از گروه معارف به صورت همزمان ممنوع است: دروس معارف کاردانی:اندیشه اسلامی۱-اخلاق اسلامی دروس معارف کارشناسی:اندیشه اسلامی۲-انقلاب-تاریخ-تفسیر موضوعی

بالا