نسخه آزمایشی
۳۴ بازدید

ارائه بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب از سوی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و شعب آن در کشور در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب از سوی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و شعب آن در سراسر کشور با موضوعات مختلف علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پزشکی و هنر و معماری در سی و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه خواهد شد.
غرفه سازمان انتشارات جهاددانشگاهی در سالن۲ ناشران دانشگاهی، غرفه ۱۰۹ واقع است.

بالا